smalllogo

COMPTABILITAT

25038880056_c657347b11_o
  • Confecció de comptabilitat en general  
  • Transcripció de comptabilitats de forma manual i mecanitzada  
  • Elaboració d'estats financers  
  • Confecció de llibres comptables  
  • Legalització i registre de llibres oficials  
  • Legalització i dipòsit dels comptes anuals 
  • Memòries i informes de gestió