smalllogo

FISCAL

28952337751_cd41ed2915_o
  • Preparació, estudi, confecció i presentació de les liquidacions periòdiques d'impostos 
  • Impost sobre la Renda de les persones físiques (IRPF)
  • Impost sobre Societats (IS)
  • Pagaments a compte: estimació directa i estimació objectiva (mòduls) 
  • Liquidacions d'IGI 
  • Retencions i pagaments a compte d'impostos 
  • Altes, modificacions i baixes d'activitats
  • Preparació, revisió i tramitació de requeriments i/o consultes dirigides a l'Administració Tributària